هدف از تاسیس شرکت پیشگامان نوین نجوم پارسه ترویج علم نجوم و آشنایی افراد آحاد جامعه با نجوم و آسمان شب است و آشنایی افراد با آسمان شب  به صورت  موثرتر و علمی تر از آنچه تا کنون در این زمینه فعالیت شده و موسسات گوناگون به ترویج این علم پرداخته اند ، می باشد . در همین راستا و ضرورت استفاده از ابزارهای رصدی ، هدف فروش و نصب و نگهداری انواع تلسکوپ ها و ابزارهای اپتیکی مورد نیاز  افراد و موسسات و رصدخانه ها را در نظر دارد. به همین منظور شرکت برنامه های  کوتاه مدت و بلند مدتی را برای رسیدن به این اهداف در نظر دارد. گر چه تاکنون موسسات مختلف دولتی و غیر دولتی فعالیت های گسترده ای در زمینه نجوم انجام داده اند ، اما به نظر می رسد با توجه به اهمیت موضوع که اینگونه فعالیت ها برابر با فعالیتهای علمی و آکادمیک و آماتوری  کشورهای دیگر  قابل قیاس نمی باشد ، به همین دلیل بر آن هستیم که در آینده و با تثبیت جایگاه خود علاوه بر آموزش نجوم و فروش ابزارهای نجومی به فعالیت های پژوهشی در این زمینه نیز بپردازیم و مقالات علمی را به منظور چاپ در مجلات معتبر علمی نجومی و فیزیکی تولید نماییم.